Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning (SPP)

Dat de wereld om ons heen in een razendsnelle tempo verandert, is een feit. Omgevingsfactoren zoals de huidige pandemie, economische onzekerheden, klanten en medewerkers die zelfbewuster zijn dan voorheen, dwingen organisaties om een heldere strategie te vormen voor de toekomst. Strategische personeelsplanning is een middel dat ingezet kan worden om je organisatie toekomstbestendig te maken. Als strategische personeelsplanning een plek krijgt in je organisatie, dan leidt het tot een optimale personele bezetting binnen je organisatie voor zowel nu als in de toekomst.

Dit levert je het volgende op:

  • Je bent beter in staat om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen.
  • Je krijgt duidelijk inzicht in je huidig personele bestand.
    In een helder overzicht krijg je o.a. inzicht wie de backbone en wie de zorgenkindjes zijn van je organisatie of team.
  • De groeipotentie van je huidig personele bestand wordt inzichtelijk en de daarbij behorende ontwikkeltrajecten.
  • Je krijgt duidelijk zicht op de benodigde competenties voor je organisatie in de toekomst, zodat je je businessdoelstellingen kan halen.

Voor wie?

Voor leidinggevenden die een team aansturen van minimaal 10 medewerkers. Voor teams bestaande uit managers en/of teamleiders.

Werkwijze

Ik maak gebruik van de ‘Moonen methodiek’ die al in veel (onderwijs)organisaties gebruikt en bewezen is.

Intake

Een gesprek met de opdrachtgever, waarbij de doelstelling en de werkwijze worden uitgelegd. Hieruit volgt een advies op maat.
Neem voor meer informatie contact met ons op.